Διαλέξεις

ομιλίες, παρουσιάσεις και διαλέξεις

Παπαϊωάννου Ηρακλής

Φωτογραφία μέσα από την ιστορία ή ιστορία μέσα από τη φωτογραφία;

Η ρήση ότι η ιστορία του 20ού αιώνα γράφτηκε με φωτογραφίες μαρτυρά τη στενή σχέση που η φωτογραφία διατήρησε από το 19ο αιώνα με την εικονογράφηση των γεγονότων.