Φωτογραφία μέσα από την ιστορία ή ιστορία μέσα από τη φωτογραφία;

Διάλεξη

Η ρήση ότι η ιστορία του 20ού αιώνα γράφτηκε με φωτογραφίες μαρτυρά τη στενή σχέση που η φωτογραφία διατήρησε από το 19ο αιώνα με την εικονογράφηση των γεγονότων. Σήμερα, σε μια περίοδο όπου έχει επαρκώς αναδειχθεί ότι τα γεγονότα επιδέχονται πολλαπλές ερμηνείες, καθώς και ότι η φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε μεροληπτικά στην εικονογράφησή τους, μια αντίστροφη τάση αναδύεται: η συγγραφή τμημάτων της ιστορίας με φωτογραφικές εικόνες, συνοδεία τεκμηριωτικού λόγου ή κειμένων. Έτσι, η φωτογραφία διεκδικεί πιο ενεργό ρόλο στην αφήγηση της ιστορίας και πιστοποιεί τη σχετικότητα αυτής ακριβώς της αφήγησης.