Είστε εδώ

Πνευματικά Δικαιώματα και Όροι Χρήσης

Γενικά

 1. Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμιά διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Επισημαίνεται πάντως ότι κατά το Ν.2387/20 (όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 2121/93 και ισχύει σήμερα) και κατά τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει Κυρωθεί με το Ν.100/1975) απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αποθήκευση σε κάποιο σύστημα διάσωσης και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
 2. Το περιεχόμενο του photoencounters.gr και οι όροι του παρόντος είναι δυνατό ν' αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 3. Περιπτώσεις που δεν διευκρινίζονται ειδικότερα στο παρόν κείμενο ρυθμίζονται από την παράγραφο 1.
 4. Για οποιοδήποτε θέμα, εξώδικο ή δικαστικό, προκύψει από τη χρήση του photoencounters.gr αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης της Αθήνας, στην Ελλάδα.

Ειδικά

Η Ιστοσελίδα

 1. Η ιστοσελίδα photoencounters.gr ως προϊόν λογισμικού, με όλες τις εφαρμογές και τα ηλεκτρονικά αρχεία από τα οποία αποτελείται, τροποποιήθηκε και αναπτύχθηκε υπό την GPL v2 άδεια ελεύθερου λογισμικού.
 2. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), το περιεχόμενο του photoencounters.gr συμπεριλαμβανομένων κειμένων, φωτογραφιών και λοιπού υλικού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των «Φωτογραφικών Συναντήσεων» (πρώην "Φωτογραφικές Συναντήσεις Κυθήρων) και των κατά περίπτωση αναφερόμενων δημιουργών.
  1. Οι χάρτες με συντεταγμένες, όπου αυτοί εμφανίζονται, παρέχονται ως υπηρεσία από την εταιρεία Google (βλέπε 9).
 3. Οι υπερσύνδεσμοι υπό τον τίτλο «μου αρέσει» αποτελούν εκχώρηση δικαιώματος αναδημοσίευσης, αποκλειστικά για προσωπική χρήση και άνευ εμπορικού σκοπού, με την υποχρέωση αναγραφής της πηγής σε εμφανές σημείο "www.photoencounters.gr".

Ευθύνη προς Χρήστες

 1. Ο δικτυακός τόπος photoencounters.gr χρησιμοποιεί cookies (https://goo.gl/1p9xOb) με σκοπό τη λειτουργία του λογισμικού και την ασφάλεια των χρηστών και του διαχειριστή.
  (Εξαίρεση από την υποχρέωση ενημέρωσης και λήψης της συγκατάθεσης του συνδρομητή ή χρήστη http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,147186&_dad=portal&_schema=PORTAL)
 2. Πρόσθετοι όροι χρήσης για τους Χάρτες Google (https://goo.gl/HhM9Yx).
 3. Το photoencounters.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από το περιεχόμενο και χρήση των εκ παραπομπής (με τη μορφή υπερσυνδέσμων) δικτυακών τόπων.
 4. Το photoencounters.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια των χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος.