Διαλέξεις

ομιλίες, παρουσιάσεις και διαλέξεις

Πυρλή Ματθίλδη

Στο verso των Ελλήνων φωτογράφων

Αφορμή για το άρθρο υπήρξε η καταγραφή των φωτογράφων που απαντούν στα οικογενειακά αρχεία του Ε.Λ.Ι.Α. και η ενημέρωση του κεντρικού καταλόγου φωτογράφων του Φωτογραφικού Αρχείου. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας δημιουργήθηκε η ευκαιρία για να μελετηθεί το πιο ενδιαφέρον ίσως,...

Χατζηγεωργίου Βασιλική

Το Φωτογραφικό Αρχείο του Γιώργου Βαφιαδάκη, ερασιτέχνη φωτογράφου του Μεσοπολέμου

Την 1η Μαρτίου του 2000 ο Αντώνης Βαφιαδάκης, εκπροσωπώντας και την αδελφή του Λιλή Φανουράκη, υπέγραψε το πρωτόκολλο δωρεάς του φωτογραφικού αρχείου του θείου τους Γιώργου Βαφιαδάκη προς το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο.