Το Φωτογραφικό Αρχείο του Γιώργου Βαφιαδάκη, ερασιτέχνη φωτογράφου του Μεσοπολέμου

Διάλεξη

Την 1η Μαρτίου του 2000 ο Αντώνης Βαφιαδάκης, εκπροσωπώντας και την αδελφή του Λιλή Φανουράκη, υπέγραψε το πρωτόκολλο δωρεάς του φωτογραφικού αρχείου του θείου τους Γιώργου Βαφιαδάκη προς το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο. Με τη γενναιόδωρη αυτή προσφορά το Φωτογραφικό Αρχείο του ΕΛΙΑ εμπλουτίσθηκε με ένα σημαντικό αρχείο ενός ερασιτέχνη φωτογράφου της περιόδου του Μεσοπολέμου. Το κύριο σώμα του αρχείου αποτελείται από γυάλινα αρνητικά της περιόδου 1923-1938 από τις εκδρομές που έκανε ο Βαφιαδάκης με τον Οδοιπορικό Σύνδεσμο Αθηνών (ΟΣΑ)2. Στο αρχείο περιλαμβάνονται και 29 λευκώματα φιλοτεχνημένα από τον ίδιο με τις αντίστοιχες φωτογραφίες. Κυρίαρχο θέμα των φωτογραφιών είναι το τοπίο χωρίς να λείπουν όμως τόσο τα ατομικά όσο και τα ομαδικά πορτραίτα των εκδρομέων. Η φωτογραφία του Βαφιαδάκη εντάσσεται στην κατηγορία της λεγόμενης εκδρομικής φωτογραφίας (photographie excursionniste), είδος που άνθισε στην Ελλάδα με την εμφάνιση του κινήματος του εσωτερικού τουρισμού και της φυσιολατρείας στη δεκαετία του ’20.

Στο κείμενο που ακολουθεί δίνεται ένα σύντομο βιογραφικό του φωτογράφου, σκιαγραφείται το πλαίσιο της εποχής και των συνθηκών της παραγωγής του αρχείου, περιγράφεται το περιεχόμενό του και η επεξεργασία που υπέστη το αρχείο το 2003 μετά την εισαγωγή του. Θίγεται επίσης το θέμα της ερασιτεχνικής φωτογραφίας του Μεσοπολέμου που συνιστά ένα ακόμα πεδίο προς έρευνα για τους ιστορικούς της Φωτογραφίας.