Στο verso των Ελλήνων φωτογράφων

Διάλεξη

Αφορμή για το άρθρο υπήρξε η καταγραφή των φωτογράφων που απαντούν στα οικογενειακά αρχεία του Ε.Λ.Ι.Α. και η ενημέρωση του κεντρικού καταλόγου φωτογράφων του Φωτογραφικού Αρχείου. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας δημιουργήθηκε η ευκαιρία για να μελετηθεί το πιο ενδιαφέρον ίσως, αλλά και περισσότερο περιφρονημένο τμήμα μιας φωτογραφίας: το verso της.