Είστε εδώ

Νικόλαος Λουράντος

Ιδιότητα: 
Email 
nlourandos@gmail.com
Τηλέφωνο 
6977 953 146

Ο Νικόλαος Λουράντος γεννήθηκε στην Αυστραλία το 1963. Σπούδασε Μηχανολογία στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Λάρισας το διάστημα 1982-1985. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο το 2009. Από το 1991 εργάζεται στο Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ από το 2003 είναι ειδικός επιστημονικός συνεργάτης και ερευνητής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης (Πέραμα) και συγχρόνως από το 2013 είναι επιμελητής της Λαογραφικής Συλλογής Κυθήρων. Αρθρογραφεί συχνά στον τοπικό Κυθηραϊκό τύπο για θέματα ιστοριογραφικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα από τον Ιούνιο του 2015 έχει ξεκινήσει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου.


Nicholas Lourantos was born in Australia in 1963. He studied Engineering at the Larissa Technical College (1982-1985). He acquired a post graduate degree in Cultural Management from the Hellenic Open University in 2009. Since 1991 he works for the Greek Ministry of Culture, while since 2003 he is a special collaborator and researcher for the Maritime Tradition Museum (Perama) and also is since 2013 the curator for the Kythera Folklore Collection. He writes regularly in local Kytherian papers about historiographical subjects. He has started a doctoral proposal at the Communication, Media and Culture department of the Panteion University.