Χαιρετισμούς από τα Κύθηρα: Φωτογραφικές ταχυδρομικές κάρτες μεταξύ μονίμων κατοίκων και απόδημων Κυθηρίων

Διάλεξη

Η χρήση της ταχυδρομικής κάρτας ως μέσο επικοινωνίας είναι αποτέλεσμα της ύστερης βιομηχανικής περιόδου, περί τα μέσα του 19ου αι. Αρχικά υπήρξε ένα απλό τυπωμένο κομμάτι χαρτί γρήγορα όμως η τεχνολογία επέτρεψε τη δημιουργία της φωτογραφικής ταχυδρομικής κάρτας. Η χρήση της από τους Κυθηρίους ως μέσο επαφής με τους απόδημούς τους, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, κάλυψε την πλήρωση όχι μόνον των κοινωνικών υποχρεώσεων που παλαιότερα θεωρούνταν σημαντικές, όπως ονομαστικές εορτές ή επετείους, αλλά γενικότερα της επαφής δίνοντας μας σημαντικά πρωτογενή και δευτερογενή ιστορικά αλλά και κοινωνιολογικά στοιχεία.