Είστε εδώ

Μανόλης Αρκολάκης

Ιδιότητα: 
Email 
arkolakis@gmail.com

BA Humanities (Birkbeck College, University of London), MA Media and Communications (Goldsmiths College, University of London), Διδακτορικό Δίπλωμα στην Οικονομική Ιστορία (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) με θέμα: Ελληνικός Κινηματογράφος (1896-1939). Έχει διδάξει Ευρωπαϊκή και Ελληνική Ιστορία σε διάφορα πανεπιστήμια. Αυτόν τον καιρό διδάσκει Ιστορία Ελληνικού Θεάτρου και Κινηματογράφου στο ΕΑΠ, ενώ είναι συνεργάτης ερευνητής (post-doc) σε ερευνητικό πρόγραμμα (Ακαδημία Αθηνών/ΕΛΙΔΕΚ). Σχετικές δημοσιεύσεις: “Φωτογραφικό ίχνος, πολιτισμική μνήμη και ιστορική αφήγηση: Η περίπτωση του Δεκέμβρη 1944”, “Τα οδοφράγματα ως ρεπερτόριο και συλλογική μνήμη στον νεωτερικό αστικό χώρο”.