Λαϊκές εξεγέρσεις κατά τον Μεσοπόλεμο και το φωτογραφικό ρεπορτάζ

Διάλεξη

Η διεθνής οικονομική κρίση του 1929 και οι επιπτώσεις της στην ελληνική οικονομία και κοινωνία έχουν αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης τόσο σε οικονομικό όσο και σε ιστορικό επίπεδο. Ειδικά μετά τη μεγάλη κρίση του 2008, το ιστορικό ενδιαφέρον, όπως ήταν φυσικό, ανανεώθηκε όχι μόνο σε επίπεδο νέων αναλύσεων αλλά και στη χρησιμοποίηση των σχετικών πηγών με ανανεωμένους τρόπους προσέγγισης. Η αξιοποίηση δεν περιορίζεται βέβαια σε αυτές που ήδη έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν αλλά οι νέες ερευνητικές προσπάθειες ανασύρουν νέα ενδιαφέροντα στοιχεία από πηγές που είτε είχαν αγνοηθεί είτε είχαν υποτιμηθεί. Μέσα σε αυτό το ερευνητικό πνεύμα εντάσσεται η εξέταση και η αναδίφηση στο υπάρχον οπτικοακουστικό υλικό.

Η αναγκαιότητα της κοινής εξέτασης της φωτογραφίας με την ιστορία έχει προταθεί από παλαιότερα (Walter Benjamin και Siegfried Kracauer) αφού η φωτογραφία προσφέρει ιστορικό υλικό προς στοχασμό και ανάλυση. Συγκεκριμένα, για τον Kracauer, η δομή της ιστορικής πραγματικότητας μπορεί να παραλληλιστεί με εκείνη της φωτογραφικής, τονίζοντας τη μερική αμορφία και των δύο καθώς η μεν φωτογραφία αποκλείει την έννοια της πληρότητας, ενώ το πεδίο της ιστορίας γίνεται σχεδόν αδιαπέραστο λόγω κυρίαρχων τρόπων σκέψης και θεμάτων.

Η προτεινόμενη ανακοίνωση, επιδιώκει να εξετάσει το φωτογραφικό υλικό που έχει εντοπιστεί σε επαρχιακές εφημερίδες του Μεσοπολέμου και συνοδεύει τα δημοσιογραφικά άρθρα για εργατικές και αγροτικές εξεγέρσεις σε διάφορες επαρχιακές πόλεις κατά την περίοδο 1924-1935. Συγκεκριμένα, πρόκειται για υλικό που αφορά τις εργατικές κινητοποιήσεις στην Καβάλα (1924, 1933), στο Αγρίνιο (1926, 1929), στην Καλαμάτα (1934) και τις αγροτικές εξεγέρσεις στα Τρίκαλα (1925, 1932) και στην Καλαμάτα (1935). Αυτήν την περίοδο, το φωτογραφικό ρεπορτάζ βρίσκεται ακόμη στα σπάργανά του και γι’ αυτό απαιτείται συγκεκριμένη εξέταση που θα λαμβάνει υπόψη από τη μία πλευρά το τεχνικό επίπεδο φωτογραφίας και τυπογραφίας και από την άλλη το ιστορικό συγκείμενο με τον αυστηρό κρατικό έλεγχο (ιδιώνυμο).

* Η προτεινόμενη ανακοίνωση εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα, που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΛΙΔΕΚ στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: 1310), TransMonEA project, «Διακρατικές νομισματικές και οικονομικές εναλλαγές στην πολιτική του Μεσοπολέμου. Η ελληνική κρίση της δεκαετίας του 1930 σε ευρωπαϊκό πλαίσιο». Επιστημονική Διεύθυνση Κ. Μπρέγιαννη, Ακαδημία Αθηνών/ΕΛΙΔΕΚ. URL: https://transmonea.academyofathens.gr. Περιλαμβάνεται στην κατηγορία: «Οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις της κρίσης».

Εφημερίς Μακεδονία,1933
© Εφημερίς Μακεδονία,1933
Ημερομηνία 
Παρ, 01/04/2022 - 16:00
Φωτογραφικές Συναντήσεις