Είστε εδώ

Εκθέσεις

εκθέσεις στα πλαίσια των Φωτογραφικών Συναντήσεων

Γεωργία Ματσαμάκη: από τη σειρά Intrasomniac Index / Georgia Matsamaki: from the series Intrasomniac Index

New Food & Intrasomniac Index

Γεωργία Ματσαμάκη
2022
Λεωνίδας Κουργιαντάκης: Συρτάρι ΧΧΙΙ / Leonidas Kourgiantakis: Drawer XXII

Συρτάρι ΧΧΙΙ, Φωτογραφίες σε αποσύνθεση

Λεωνίδας Κουργιαντάκης
2022
Πέτρος Κοκκόλης, από τη σειρα Sundays / Petros Kokkolis, from the series Sundays

Τοπο-Ανθρωπολογίες

Πέτρος Κοκκόλης, Παναγιώτης Λάμπρου, Ορέστης Σεφέρογλου
2022