Είστε εδώ

Τα Βραβεία Νέων Φωτογράφων ΦΣΚ, 2006-2011

Έκθεση
www.ariadnephotogallery.com

Διαδικτυακή ομαδική έκθεση με έργα έξη βραβευμένων κατά το παρελθών συμμετεχόντων στην ετήσια έκθεση Νέων Ελλήνων Φωτογράφων, από το 2006 μέχρι το 2011.