Είστε εδώ

Φωτογραφία & Ανθρωπολογία

Ανακοίνωση
Δημοσίευση: 
25 Μαΐου 2017
Still from "Framing the Other" (Kok & Timmen) - ΦΣΚ 2017
© Still from "Framing the Other" (Kok & Timmen) - ΦΣΚ 2017
Still from "Framing the Other" (Kok & Timmen) - ΦΣΚ 2017
© Still from "Framing the Other" (Kok & Timmen) - ΦΣΚ 2017

Το Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου Αθήνας EthnoFest στις Φωτογραφικές Συναντήσεις Κυθήρων.

Με ποιους όρους βιώνονται οι εικόνες; Σε ποιες πολιτισμικές χρήσεις, επενδύσεις, σημασίες και πρακτικές εμπλέκονται; Πως δομούν οι άνθρωποι τον οπτικό κόσμο και πως κατανοούμε αυτές τις διαδικασίες; Σημαντικό μέρος των φετινών Φωτογραφικών Συναντήσεων θα αφορά τη σχέση φωτογραφίας και ανθρωπολογίας, δίνοντας έμφαση σε αυτά και άλλα παρόμοια ερωτήματα. Μέσα από διαλέξεις και προβολές ταινιών μικρού μήκους, ερευνητές από το πεδίο της οπτικής ανθρωπολογίας θα επιχειρήσουν να αναδείξουν τη λεγόμενη «ανθρωπολογική στροφή» στην ανάγνωση της εικόνας, η οποία απομακρύνεται από την παραδοσιακή προσέγιση της ιστορίας της τέχνης στην αισθητική αξία της φωτογραφίας και την ανάλυση των παραδόσεων μιας ελίτ καλλιτεχνών-φωτογράφων, για να στραφεί στην κριτική ανάλυση και διερεύνηση των «οπτικών συστημάτων» και τις καθημερινές πρακτικές πρόσληψης και αναπαράστασης.

Το ετήσιο Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας προβάλλει τις καλύτερες εθνογραφικές ταινίες της παγκόσμιας παραγωγής, δηλαδή μικρού, μεσαίου και μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος, τα οποία προκύπτουν από την έρευνα επιστημόνων της οπτικής ανθρωπολογίας ή συγγενών κλάδων. Στις φωτογραφικές Συναντήσεις θα προβληθεί μια επιλογή ταινιών που αφορούν άμεσα τη φωτογραφία την οποία επιμελείται ο επικεφαλής του προγράμματος Χρήστος Βαρβαντάκης.