Είστε εδώ

Έκθεση Νέων Ελλήνων Φωτογράφων 2017

Ανακοίνωση
Δημοσίευση: 
17 Μαΐου 2017
Κώστας Κρουστάλης: Έκθεση Νέων Ελλήν Φωτογράφων, ΦΣΚ 2016
© Κώστας Κρουστάλης: Έκθεση Νέων Ελλήν Φωτογράφων, ΦΣΚ 2016

Όπως κάθε χρόνο, η ομαδική Έκθεση Νέων Ελλήνων Φωτογράφων είναι ανοιχτή σε κάθε φωτογράφο κάτω των 35 ετών που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ελεύθερο. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν ενότητα μέχρι 20 φωτογραφιών, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση email και οποιοδήποτε πρόσθετο πληροφοριακό υλικό θέλουν στις ΦΣΚ μέχρι την 1 Αυγούστου το αργότερον (mail@photokythera.gr). H αποστολή φωτογραφιών γίνεται ψηφιακά μέσω εφαρμογής αποθηκευτικού νέφους, όπως λ.χ. WeTransfer.