Είστε εδώ

Σωτήρης Κουτμάνης

Ιδιότητα: 

Επιστημονικός συνεργάτης Μουσείου Τηλεπικοινωνιών ομίλου ΟΤΕ. Διδακτορική διατριβή,  Πανεπιστήμιο Αθηνών (2013) στον τομέα της Νεότερης Ελληνικής ιστορίας.