Είστε εδώ

Νίκος Μύρτου

Ιδιότητα: 

Υποψήφιος διδάκτορας με θέμα το Ψηφιακό Ντοκιμαντέρ, εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα ΕΜΜΕ), Εργαστήριο Οπτικοακουστικών Μέσων ως ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό).