Είστε εδώ

Νίκος Καραγιαννακίδης

Ιδιότητα: 
Email 
nikoskaragiannakidis1966@gmail.com
Τηλέφωνο 
6976874162

Γεννήθηκα στην Καβάλα το 1966. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα σχετίζονται με την κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα. Κείμενά μου έχουν περιληφθεί σε Πρακτικά συνεδρίων (τοπικής ιστορίας, θεματικών και διεθνών) και σε συλλογικούς τόμους. Είμαι υποψήφιος διδάκτορας Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Εργάζομαι στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έχοντας απασχοληθεί επί δεκαετία στα Γενικά Αρχεία του Κράτους – Αρχεία Νομού Καβάλας.