Είστε εδώ

Εύη Γρυπάρη

Ιδιότητα: 
Email 
eveg1989@hotmail.com

Τελειόφοιτη στο τμήμα φωτογραφίας ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις σπουδαστών φωτογραφίας ΙΕΚ ΑΚΜΗ.