Είστε εδώ

Αθηνά Χρόνη

Email 
athina.chroni@gmail.com

Η Αθηνά Χρόνη γεννήθηκε στα Γιάννενα το1968, σπούδασε Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή με θέμα τις Εφαρμογές της Φωτοερμηνείας και Τηλεπισκόπησης στην Αρχαιολογία, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την επιστημονική της έρευνα έχει παρουσιάσει με τη συμμετοχή της σε πολλαπλά  συνέδρια και σχετικές δημοσιεύσεις.

Παράλληλα, έχει πραγματοποιήσει σπουδές Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας και έχει παρουσιάσει με ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό τις φωτογραφικές της ενότητες Αυτοπορτραίτα, Πορτραίτα, Εσωτερικά, Στερέοψις, Moving, People, Images επιτυγχάνοντας πολλαπλές σχετικές δημοσιεύσεις. Έχει κερδίσει το  Βραβείο Κούνιο/Pentax, κατά τη 12η Φωτογραφική Συγκυρία, για τη φωτογραφική ενότητα στερεοσκοπικών πορτραίτων Στερέοψις και διακριθεί στο διαγωνισμό με θέμα Αναγνώστες και Βιβλία που διοργανώθηκε με κοινή συνεργασία των Εθνικών Κέντρων Βιβλίου Ελλάδας, Γαλλίας και Σουηδίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Προγράμματος ARIANE. Έχει συμμετάσχει στο Συνέδριο για την Ιστορία της Ελληνικής Φωτογραφίας, στο πλαίσιο των  Φωτογραφικών Συναντήσεων Κυθήρων 2014. Έργα της ανήκουν στις μόνιμες συλλογές του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Έχει εκδώσει τα φωτογραφικά λευκώματα Πορτραίτα (1997) και Στερέοψις (2009).

Έχει εργαστεί για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως Επιστημονικός Συνεργάτης από το 1993 έως το 2012, ενώ κατά τα έτη 2013-2015 συμμετείχε με διαλέξεις στο πλαίσιο του κύκλου μαθημάτων του Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Αιγαίου και Πάτρας με θέμα "Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική". Από το 2015 και εξής εργάζεται ως Αρχαιολόγος για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παράλληλα, έχει εργαστεί ως συνεργαζόμενος φωτογράφος του Δήμου Θηβαίων  καθώς επίσης και μουσικών περιοδικών, καλύπτοντας τα Διεθνή Μουσικά Φεστιβάλ The Phoenix/Ηνωμένο Βασίλειο και The Lowlands/Ολλανδία.


Athina Chroni was born in Ioannina in 1968, has studied Archaeology and History of Arts at the National and Kapodistrian University of Athens and has continued with a PhD Τhesis in the Application of Photointerpretation and Remote Sensing in Archaeology at the National Technical University of Athens. She has presented her scientific research in various congresses and relevant publications.

Furthermore, she has carried out studies of Fine Art Photography and has presented in solo and group exhibitions in Greece and abroad her photographic works Self-portraits, Portraits, Interiors, Stereopsis, Moving, People, Images, having achieved several relative publications. She has won the Kounio/Pentax award/12th Photosynkyria International Photography Festival for her stereoscopic portraits titled Stereopsis and a distinction in the Readers and Books competition organized by the Greek, French and Swedish National Centers of Book, under the ARIANE European Community Project. She has participated in the Congress on the History of the Hellenic Photography/Kythera Photographic Encounters 2014, Greece. Pieces of her work belong to the permanent collections of the Macedonian Museum of Contemporary Art and the Thessaloniki Museum of Photography. She has published the photographic albums Portraits (1997) and Stereopsis (2009).

She has been working as a Scientific Collaborator for the National Technical University of Athens in the years 1993-2012 and as a Lecturer within the Interuniversity Postgraduate Program of the National Kapodistrian University of Athens, the University            of Patras and the University of the Aegean, MSc Monument Management: Archaeology, Cities & Architecture in the years 2013-2015. From 2015 and on, she is working as an Archaeologist for the Ephorate of Antiquities of West Attika, Piraeus and Islands, General Directorate of Antiquities & Cultural Heritage, Ministry of Culture, Education & Religious Affairs. In the same time she has been working as a Freelance Photographer for the Municipality of Thiva as well as for music magazines, covering The Phoenix/U.K. and The Lowlands/Netherlands International Music Festivals.

Συμμετοχές

Διαλέξεις
Images (ΦΣ 2014)