Συναντήσεις & πεδία διαπραγμάτευσης στο έργο Open See του Jim Goldberg

Διάλεξη

Συναντήσεις & πεδία διαπραγμάτευσης στο έργο Open See του Jim Goldberg.

Μαριάννα Μπολτσή, διάλεξη Καράβατου, ΦΣΚ 14
© Μαριάννα Μπολτσή, διάλεξη Καράβατου, ΦΣΚ 14
Ημερομηνία 
Σάβ, 27/09/2014 - 12:45
Φωτογραφικές Συναντήσεις