«Σχεδόν Ντοκουμέντο»: Βεβαιότητα και Αμφισημία

Διάλεξη

Η σημερινή ανακοίνωση είναι συνέχεια (το sequel δηλαδή όπως λέμε στα νέα ελληνικά) μιας προηγούμενης εισήγησης που είχα κάνει στην πρώτη διοργάνωση του Συνεδρίου για την Ιστορία της Ελληνικής Φωτογραφίας, το 2002.