Διαλέξεις

ομιλίες, παρουσιάσεις και διαλέξεις

Μπουντούρη Ειρήνη

Φωτογραφία και Εξωτερική Πολιτική (1905-1922): Η συμβολή της οικογένειας Boissonnas

Οι δημοσιεύσεις στην Ελλάδα για τον διακεκριμένο φωτογράφο Fred
Boissonnas προσέγγισαν το έργο του κάτω από το πρίσμα της
μοναδικής προσφοράς του στην τεκμηρίωση της ελληνικής
υπαίθρου αλλά και κάποιας νοσταλγίας για μια Ελλάδα που δεν
υπάρχει πια. Ωστόσο η...