Πρακτικές χρήσης γραπτού λόγου στη φωτογραφική εικόνα: Η περίπτωση της συμμετοχικής/διαδραστικής φωτογραφικής εγκατάστασης Arbitrariness [Αυθαιρεσία]

Διάλεξη

Ο συνδυασμός γραπτού λόγου και εικόνας είναι μία πρακτική που έχει ακολουθήσει τη δική της διαδρομή στην ιστορία της Φωτογραφίας. Στις ποικίλες εκδοχές της, συχνά, αποδομεί κυρίαρχες αισθητικές ενώ αναδεικνύει τα όρια τόσο της γλώσσας όσο και της εικόνας στην αποτύπωση ή διατύπωση του ‘αληθινού’/’πραγματικού’. Ιχνηλατώντας αυτά τα όρια, στην φωτογραφική μου εγκατάσταση Arbitrariness [Αυθαιρεσία]* διερευνώ συνδυασμούς γραπτού κειμένου και εικόνας εισάγοντας τον παράγοντα της συμμετοχικής διάδρασης. Όπως φάνηκε από τις εκθέσεις της συγκεκριμένης εγκατάστασης και το σχετικό υλικό που συλλέχτηκε, με την παρέμβαση των θεατών, οι συνδυασμοί γραπτού λόγου και εικόνας μετατρέπονται σε ένα περιβάλλον όπου τόσο ο λόγος όσο και η εικόνα αναδύονται ως προϊόντα διαμεσολαβημένα από την ανθρώπινη υποκειμενικότητα και τις σχέσεις εξουσίας, ενώ ταυτόχρονα θέτονται υπό αμφισβήτηση οι πολιτικές αναπαράστασης που διέπουν τόσο το ίδιο το καλλιτεχνικό έργο όσο και το χώρο μέσα στον οποίο εκτίθεται.

Μαρία Πασχαλίδου / Maria Paschalidou: Arbitrariness
© Μαρία Πασχαλίδου / Maria Paschalidou: Arbitrariness
Ομιλητής 
Ημερομηνία 
Παρ, 03/05/2019 - 14:00
Φωτογραφικές Συναντήσεις