Μεταξύ τεκμηρίωσης και προπαγάνδας: Η χρήση φωτογραφίων σε ελληνικά εικονογραφημένα περιοδικά (1912-1922)

Διάλεξη

Ο A‘ παγκόσμιος πόλεμος προκάλεσε σε μεγάλο βαθμό τη χρήση και την εξάπλωση φωτογραφιών στo διεθνo και ελληνικό τύπο, σε εφημερίδες αλλά ειδικά σε εικονογραφημένα περιοδικά της εποχής. Ωστόσο όμος, η χρήση της φωτογραφίας στα ελληνικά εικονογραφημένα περιοδικά αυτής της περιόδου δεν έχει έρευνηθεί αν και μπορεί να υποτεθεί ότι παίζουν ένα μεγάλο μέρος στη διαμόρφωση πολιτικών συζητήσεων και του δημοσίου λόγου της εποχής. Η εισήγηση εξετάζει τη χρήση και λειτουργία φωτογραφιών άλλα και θέματα παραγωγής και δημοσίευσης εικόνων σε τρία ελληνικά εικονογραφημένα περιοδικά (EΛΛΑΣ, ΕΙΚΟΝΟΓΑΦΗΜΕΝΗ, EΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ) από το 1912 έως το 1922, μία περίοδος έντονων συγκρούσεων.

Εξώφυλλο περιοδικού Η Εικονογραφημένη, 1916
© Εξώφυλλο περιοδικού Η Εικονογραφημένη, 1916
Ομιλητής 
Ημερομηνία 
Σάβ, 04/05/2019 - 12:00
Φωτογραφικές Συναντήσεις