Διαλέξεις

ομιλίες, παρουσιάσεις και διαλέξεις

Σκούφιας Μανώλης

Στρατηγικές αφήγησης στη φωτογραφία τοπίου

Στρατηγικές αφήγησης στη φωτογραφία τοπίου.

Σταθάτος Γιάννης

Άνθρωπος & τοπίο στη σύγχρονη ελληνική φωτογραφία

Είναι πια γενικά αποδεκτό ότι το τοπίο είναι πολιτισμικό κατασκεύασμα: όπως διατείνεται ο Leo Marx, πρόκειται για «μια φυσική οντότητα της οποίας το νόημα και την αξία κατασκευάζουμε», ενώ ο Lucius Burckhardt συμπληρώνει πως «το τοπίο δεν έχει αυτοτελή ύπαρξη, παρά είναι...