Το φωτογραφικό έργο της Nelly’s: Μια διαδικασία επαναξιολόγησης με αφορμή την αναδρομική έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη

Διάλεξη

Το Μουσείο Μπενάκη, θεματοφύλακας έδω και τριάντα χρόνια του έργου της ελληνίδας φωτογράφου Έλλης Σεραϊδάρη-Σουγιουλτζόγλου (1899-1998), θέλοντας να τιμήσει τη μεγάλη δημιουργό πρόκειται να διοργανώσει στα τέλη του έτους αναδρομική έκθεση και να εκδώσει τη μονογραφία της. Για τη συνολική αποτίμηση του έργου της θεωρήθηκε απαραίτητη η επεξεργασία (αρχειοθέτηση, συντήρηση και ψηφιοποίηση) του αρχείου της στο σύνολό του και ακολούθως η έρευνα για την πληρέστερη τεκμηρίωση των θεμάτων. Έτσι, για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα της διεξοδικής μελέτης του υλικού με στόχο την επαναξιολόγησή του ως προς την ιστορική του σημασία και περισσότερο ως προς την αισθητική του αξία. Η εισήγηση θα εστιάσει στα ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του πλούσιου αρχείου της Nelly’s καθώς και στους προβληματισμούς που εγείρει η παρουσίαση ενός τόσο πολυσυζητημένου έργου.

Φωτογραφία: ένα μικρό μέρος του αρχείου της Έλλης Σεραϊδάρη στο Μουσείο Μπενάκη

Αρχείο Έλλης Σεραϊδάρη, Μουσείο Μπενάκη
© Αρχείο Έλλης Σεραϊδάρη, Μουσείο Μπενάκη
Ομιλητής 
Ημερομηνία 
Σάβ, 04/05/2019 - 15:00
Φωτογραφικές Συναντήσεις