Φωτογραφικά αρχεία ή αρχεία φωτογραφικής τέχνης;

Διάλεξη

Τα αμιγώς φωτογραφικά αρχεία, δηλαδή εκείνα που έχουν ως κύρια αποστολή την εξυπηρέτηση του καθεαυτού φωτογραφικού μέσου, δεν φιλοξενούν μόνο στοιχεία σχετικά με το μέσον, αλλά και τα ίδια τα φυσικά αντικείμενα πρωτοβάθμιας μελέτης. Με άλλα λόγια, τα φωτογραφικά αρχεία τέχνης οφείλουν να είναι συγχρόνως "φορείς συγκέντρωσης, καταγραφής και κατηγοριοποίησης", σύμφωνα με τον προσδιορισμό της Χάρις Κανελλοπούλου, αλλά και συλλογές του υπό έρευνα υλικού.

Μόλις όμως δεχθούμε τη βασική αυτή αρχή, αναφύονται πυκνά τα μεθοδολογικά ερωτήματα: ποιο είναι το ενδεδειγμένο εύρος ενός αρχείου φωτογραφικής τέχνης που φιλοδοξεί να γίνει όσο το δυνατόν πληρέστερο; Πέρα από αναγνωρισμένα έργα φωτογραφικής τέχνης, με άλλα λόγια, όσα υπακούουν λίγο-πολύ στις προσταγές και παραμέτρους που όρισε ο Szarkowski για τη μοντερνιστική φωτογραφία, οφείλει άραγε να συμπεριλάβει τα έργα σύγχρονων εικαστικών που χρησιμοποιούν φωτογραφικές (σήμερα ψηφιακές) τεχνικές, παράλληλα ίσως με άλλες τεχνοτροπίες; Η δημοσιογραφική φωτογραφία, η δημώδης φωτογραφία, η διαφημιστική, η εκ πρώτης όψεως καθαρά χρηστική φωτογραφία έχουν θέση σε ένα αρχείο που διεκδικεί την ταυτότητα αρχείου τέχνης;

Φωτογραφικά αρχεία ή αρχεία φωτογραφικής τέχνης; (Διάλεξη, ΦΣΚ 2015)
© Γιάννης Σταθάτος, Φωτογραφικά αρχεία ή αρχεία φωτογραφικής τέχνης; (Διάλεξη, ΦΣΚ 2015)
Ομιλητής 
Ημερομηνία 
Παρ, 02/10/2015 - 11:00 εώς 11:45
Φωτογραφικές Συναντήσεις