«ΔΥΝΑΜΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ» - Φωτογραφικά αφηγήματα εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα του Σχεδίου Μάρσαλ και η διαμόρφωση της μεταπολεμικής ελληνικής εθνικής ταυτότητας

Διάλεξη

Οι ελληνικές εμπειρίες του Σχεδίου Μάρσαλ διαφέρουν σημαντικά από τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη που συμμετείχαν στο αμερικάνικο πρόγραμμα αποκατάστασης της μεταπολεμικής Ευρώπης. Ο εμφύλιος πόλεμος συνέβαλε σημαντικά στην παρέκκλιση του Σχεδίου από τις προτεραιότητες ανοικοδόμησης. Ωστόσο, πιστώσεις και υλικά παραχωρήθηκαν με βραδείς ρυθμούς από το πρόγραμμα σε όλη την επικράτεια και συνέβαλαν στην ανοικοδόμηση της χώρας. Η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών μαζί με την Διοίκηση Οικονομικής Συνεργασίας των ΗΠΑ (ο οργανισμός υπεύθυνος για τον συντονισμό του Προγράμματος) τεκμηρίωσαν φωτογραφικά τα διάφορα προγράμματα ανοικοδόμησης υποδομών, στεγάσεως και εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα. Η παρούσα ανακοίνωση εξετάζει κριτικά αυτές τις εικόνες μιας Ελλάδας που εκσυγχρονίζεται. Εστιάζοντας πάνω στα αφηγήματα εκσυγχρονισμού και ανοικοδόμησης που προωθούνται, αναλύω την δημιουργία μιας μεταπολεμικής ελληνικής εθνικής ταυτότητας μεσώ αυτών των εικόνων. Επειδή οι εικόνες της USIS προορίζονταν για ξένα και ελληνικά κοινά, μας δίνεται μια σημαντική συγκριτική διάσταση για την ερμηνεία των φωτογραφιών και την οριοθέτηση μιας ελληνικής εθνικής ταυτότητας εκείνη την εποχή.

Marshall Plan Greece: publicity photo
© Marshall Plan Greece: publicity photo
Ομιλητής 
Ημερομηνία 
Σάβ, 04/05/2019 - 14:30
Φωτογραφικές Συναντήσεις