Δόμηση και αποδόμηση στερεοτύπων για το φύλο μέσα από φωτογραφικές απεικονίσεις ρευστών έμφυλων ταυτοτήτων

Διάλεξη

Το φύλο είναι η πιο σκληρή κατηγορία νοήματος, εγκαλεί τα υποκείμενα σχεδόν από την πρώτη στιγμή της γέννησης τους στην εκπλήρωση της νόρμας και παθολογικοποιεί την απειθαρχία. Η φωτογραφία ιστορικά λειτούργησε αμφίσημα ως προς το φύλο: άλλοτε ενίσχυσε την παραγωγή στερεοτύπων ταυτίζοντας για παράδειγμα τις ρευστές έμφυλες ταυτότητες με αρνητικά αξιακά χαρακτηριστικά και άλλοτε συνδέθηκε με τα κοινωνικά κινήματα σεξουαλικής απελευθέρωσης και τις ριζοσπαστικές τάσεις της ακαδημαϊκής σκέψης στην κατεύθυνση της αποδόμησης των έμφυλων ρόλων. Στην πραγματικότητα οι ταξινομήσεις δεν υπήρξαν τόσο αυστηρά διχαστικές αλλά διέπονται από τη διπλή νοηματοδότηση της εποχής που παράχθηκαν συγκεκριμένες δουλειές και μιας σύγχρονης ματιάς υπό το πρίσμα της θεωρίας και της βιωμένης πραγματικότητας των πολλαπλών και ρευστών έμφυλων ταυτοτήτων.

Φωτογραφία: Diane Arbus (λεπτομέρεια)

Diane Arbus,1966 (detail), ΦΣΚ 2017
© Diane Arbus,1966 (detail), ΦΣΚ 2017
Ομιλητής 
Ημερομηνία 
Σάβ, 30/09/2017 - 14:15
Φωτογραφικές Συναντήσεις