Διαφημιστική φωτογραφία τοπίου. Η περίπτωση του Ε.Ο.Τ. στη Νέα Εστία.

Διάλεξη

Η φωτογραφία τοπίου που εντάσσεται στο πλαίσιο διαφήμισης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) κατά τη περίοδο 1975-1999 στη Νέα Εστία είναι το θέμα  της παρούσας ανακοίνωσης. Ζητήματα που θίγονται είναι το ελληνικό τοπίο, η διαφημιστική φωτογραφία, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, το λογοτεχνικό περιοδικό. Η φύση της φωτογραφίας είναι τέτοια η οποία δε τη βοηθά  να σταθεί και να ορθοποδήσει από μόνη της, γι’ αυτό το λόγο εγκολπώνεται σε άλλες επιστημονικές μεθόδους, προσκολλάται ούτως ώστε να παράξει νόημα και να αποκτήσει θεωρητικό υπόβαθρο. Η φωτογραφική εικόνα ανάγεται σε ένα πολιτισμικό πλαίσιο και προσεταιρίζεται τους μηχανισμούς και τις μεθόδους της κάθε πολιτισμικής έκφανσης που χρησιμοποιεί για να ερμηνευθεί. Στη προσπάθεια μου αυτή, συμβάλουν ο τομέας της Αρχαιολογίας και του Τουρισμού σε συνάρτηση με το φωτογραφικό μέσο. Η μελέτη αυτή κινείται στο πλαίσιο ενός διαπολιτισμικού πεδίου που συμπλέκει το φωτογραφικό μέσο και τις διαστάσεις που προσλαμβάνει, σε συνάρτηση με τομείς που αναδύονται από τα πλαίσια της νεοτερικότητας.

Παναγιώτα Λαδογιάννη, διάλεξη, ΦΣΚ 2017
© Παναγιώτα Λαδογιάννη, διάλεξη, ΦΣΚ 2017
Ημερομηνία 
Σάβ, 30/09/2017 - 11:45
Φωτογραφικές Συναντήσεις