Είστε εδώ

Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι 2016

Έκθεση
Κώστας Κρουστάλλης / Kostas Krystallis (ΦΣΚ 2016)Αγγελική Καλαμαρά / Angeliki Kalamara (ΦΣΚ 2016)Γιάννης Κρητικός / Yannis Kritkos (ΦΣΚ 2016)Γεώργιος Πλανάκης / Georgios Planakis (ΦΣΚ 2016)Βασίλης Παντελίδης / Vassilis Pantelidis (ΦΣΚ 2016)Μαριάννα Μπολτσή / Marianna Boltsi (ΦΣΚ 2016)Κωνσταντίνος Τούντας / Konstantinos Tountas (ΦΣΚ 2016)Γεωργία Μπάντιου / Georgia Bantiou (ΦΣΚ 2016)

Οι υποβολές για την Έκθεση Νέων Ελλήνων Φωτογράφων 2016 ήσαν περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά, και στην πλειοψηφία τους υψηλού καλλιτεχνικού και τεχνικού επιπέδου. Παρά την αδιαμφισβήτητη θεματική ποικιλία, η μελέτη των εργασιών που υποβλήθηκαν μαρτυρούν την ύπαρξη σαφών τάσεων στη σύγχρονη ελληνική καλλιτεχνική φωτογραφία, τάσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το θέμα μελλοντικής ανακοίνωσης.