Είστε εδώ

Εκθέσεις

εκθέσεις στα πλαίσια των Φωτογραφικών Συναντήσεων

Κωνσταντίνος Σ. Κωνσταντίνου, Πράσινη Γραμμή

Πράσινη Γραμμή

Κωνσταντίνος Σ. Κωνσταντίνου
2019
Γεωργία Ματσαμάκη, "Σωσίες", Φωτογραφικές Συναντήσεις 2019, Χανιά

Σωσίες / Doublegangers

Γεωργία Ματσαμάκη, Μιχάλης Καλαϊτζάκης, Dan Ponting
2019