Λεύκωμα ΦΣΚ 2015

Λεύκωμα
Ελένη Μαλιγκούρα: Γιώργος Αναστασάκης, Δροσιά Τσέρη, ΦΣΚ 2015
Ελένη Μαλιγκούρα: έκθεση Αναστασάκη, ΦΣΚ 2015
Λεύκωμα Συναντήσεων Κυθήρων 2015 -- αναμνηστική φωτογραφία (Θανάσης Τουφεξίδης)
Λεύκωμα Συναντήσεων Κυθήρων 2015 -- αναμνηστική φωτογραφία (Μαριάννα Μπόλτση)
Λεύκωμα Συναντήσεων Κυθήρων 2015 -- αναμνηστική φωτογραφία (Μαριάννα Μπόλτση)
Λεύκωμα Συναντήσεων Κυθήρων 2015 -- αναμνηστική φωτογραφία (Νίκος Παναγιωτόπουλος)
Λεύκωμα Συναντήσεων Κυθήρων 2015 -- αναμνηστική φωτογραφία (Νίκος Παναγιωτόπουλος)
Λεύκωμα Συναντήσεων Κυθήρων 2015 -- αναμνηστική φωτογραφία (Νίκος Παναγιωτόπουλος)
Λεύκωμα Συναντήσεων Κυθήρων 2015 -- αναμνηστική φωτογραφία (Πηνελόπη Πετσίνη)
Λεύκωμα Συναντήσεων Κυθήρων 2015 -- αναμνηστική φωτογραφία
Φωτογραφικές Συναντήσεις